Genealogické služby Antonín Klabusay

Jak začít

Doporučuji vám mne nejprve kontaktovat. Vysvětlím vám podle vaší konkrétní situace, co je potřeba udělat, než mi zakázku svěříte. Abych mohl začít s vyhledáváním v základních genealogických pramenech, tedy matrikách, musím se dostat s vaší pomocí do doby, od které jsou „vaše" matriky v archivech k dispozici, většinou se jedná o přelom 19. a 20. století. Zákon totiž zakazuje zpřístupňovat matriční záznamy o narození mladší 100 let, u sňatků musí uplynout 75 let a 30 let od úmrtí. Většině klientů budou stačit rodinné zdroje (rodné, oddací, úmrtní listy a další úřední i privátní dokumenty), někdy je potřeba navštívit matriční úřady.

Vždy je užitečné oslovit co nejširší okruh příbuzných. Poznáte zajímavé, dosud pro vás neznámé osoby, můžete zjistit, že část rodopisu je již zpracována (já jsem například u příbuzných narazil na dvě rodinné kroniky a jeden rozsáhlý životopis), někdo se možná k projektu přidá finanční spoluúčastí.

Jakmile se budu moci v archivech zachytit prokázanými údaji, už vás nemusím do ukončení prací obtěžovat. Samozřejmě, že není vyloučena vaše účast na práci, mohu vám kdykoli předvést dílčí výsledky bádání, můžete průběžně mou činnost kontrolovat, žádat doložení všech konkrétních zjištění, podle situace upřesňovat cíle zakázky. Záleží jen na klientovi, jaký stupeň spoluúčasti zvolí.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one