Genealogické služby Antonín Klabusay

Co to stojí

je snad nejčastější otázkou zájemců o rodokmen či složitější rodopisnou studii. Protože však žádný genealog dopředu neví, jak velké úsilí bude muset vynaložit k dosažení konkrétního cíle, je obtížné na tuto otázku odpovědět. Jako u většiny kolegů je i u mne základem  hodinová sazba.

Můj aktuální ceník:
-    190 Kč za 1 hodinu práce pro vás,
-    cestovní výlohy,
-    případné doplňkové náklady - služby externích spolupracovníků, poplatky matričním úřadům ap.

Celková cena za rodokmen a další rodopisná schémata 19. století bývá v řádu tisícikorun (pod 5.000 Kč se dostanu málokdy, ale do 10.000 Kč se vždy vejdeme), složitější studie vyjdou na 20.000 Kč až 30.000 Kč, nejnáročnější zakázky mohou být ještě dražší. Záleží na rozsahu prací, objemu počátečních údajů klienta, místním a časovém rozptylu zakázky, dostupnosti a kvalitě archiválií. Doporučuji klientům zvolit si cenový strop, částku vyplatit postupně formou několika záloh, o blížícím se vyčerpání každé z nich pak klienta informuji a konzultuji další postup na zakázce. Můžeme se však domluvit i na jiném  platebním schématu.

Genealogické služby nejsou nejlevnější, neboť se jedná o kvalifikovanou a hlavně časově náročnou práci. Výsledek však má  trvalou hodnotu a může se předávat dalším generacím jako rodinné stříbro.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one